Atrakcje zwiedzanie artykuł

Rezerwaty przyrody

Będąc w Ustce warto na chwilę zajrzeć do okolicznych rezerwatów przyrody. Znajdziemy w nich piękne i niespotykane gatunki roślin, ptaków, a także ciszę i cień.
 
Buczyna nad Słupią to rezerwat położony między korytem Słupi, a linią kolejową Ustka - Słupsk. Obejmuje powierzchnię prawie 20 hektarów, fragment pradoliny Słupi. Rezerwat powstał w 1988 roku na obszarze Pobrzeża Słowińskiego. Jest to teren, który porasta buczyna niżowa. Oprócz stuletnich buków rosną w nim także dąb szypułkowy i brzoza brodawkowata. Kompleks leży na dnie doliny rzeki, poprzecinany parowami. Porasta go las dębowo – grabowy, olszyny bagienne oraz łęgi olszowe, wiązowo – jesionowe. Rosną tu też rzadko spotykane i chronione rośliny, jak kokorczyk wątły, czy kruszczyk szerokolistny.

Koło Duninowa, w odległości około 3 kilometrów od Bałtyku, znajduje się przymorskie jezioro Modła. Wokół niego rozciągają się mokradła, a akwen powoli zarasta roślinnością. Niezwykłe są pływające wyspy, na których gnieżdżą się ptaki. Na terenie jeziora i wokół niego utworzono w 1982 roku rezerwat przyrody w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pas pobrzeża na zachód od Ustki”. Obejmuje on obszar prawie 200 hektarów. Na jego terenie gnieździ się ptactwo wodne i błotne, znajdują się także obszary specjalnej ochrony siedlisk roślinnych, takich jak bory i lasy bagienne, różnego rodzaju torfowiska i łąki. Na wodach jeziora żyje ponad 40 gatunków ptaków wodnych i błotnych, wśród nich są łabędzie nieme, mewy śmieszki, błotniaki stawowe i łąkowe, kwiczoły, bąki. Roślinność jeziora jest również bogata i różnorodna, rośnie tu m. in. pałka, trzcina pospolita, a także zbiorowiska wierzbowe.

Fotografia: Wikipedia, Autor: Maria Golinski
Licencja: 
Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5
 
 

schowek

0

Imię i nazwisko *

Twój adres e-mail *

Twój numer tel.

Temat wiadomości *

Treść wiadomości *
  • Schowek pozwala na dodawanie interesujących Cię obiektów noclegowych i póŸniejszą ich analizę.
  • Schowek "pamięta" dodane obiekty, nawet po wyłączeniu przeglądarki.
  • Dzięki schowkowi można wysłać wiadomoœć e-mail do kilku obiektów jednocześnie.
    W tym celu zaznacz interesujące obiekty i przejdź do opcji "Wyślij mail do wybranych obiektów".
  • Aby zminimalizować schowek, kliknij na     
  • Aby ukryć schowek, kliknij na     
  • Aby przywrócić schowek, kliknij na pokaż schowek dodaj na górze strony lub      w dolnej części, po lewej stronie.